2016. október 22., szombat

Infláljunk diplomát a gimnáziumi versenylovaknak

Forrás: chyl.org
Amiért időszerűnek éreztem egy 2012-es, korábban másutt olvasható írás ismétlését az az, hogy Rétvári megszólalt. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára a gimnáziumi képzés cenzushoz kötésének szorgalmazását érezte az oktatáspolitika legfontosabb kérdésének.

Első közelítésben a gimnáziumi felvételi ötlete nem feltétlenül elvetendő. Amellett nem is újdonság. Volt már ilyen. Valamint szakközépiskolai felvételi is volt. 1978-ban. Például. Az ördög a részletekben van. Az államtitkár mondandójának nem kis része ezen patások létében, a képzések jelen helyzetében, és az oktatás jelen állapotában tekinthető baromságnak. Az ugyanis igaz, hogy elvben egy bemeneti szűrés segítheti az adott iskola munkáját. Nagy vonalakban még az is lehet, hogy egy bizonyos szintig a minőség bizonyítéka lehet. A finom árnyalatok azonban azt mondatják, hogy ennek akkor van értelme, ha a felvételi a valós képességek, a tényleges készségek, és az összehasonlítható tudásszint alapján folyhatnak. Ebben az esetben, nagyon durva közelítéssel talán elérhető a bemeneti oldal egyfajta nivellálása. Miközben egy pillanatra felejtsük el a falanszter-hatást, a túlzott nivellálás sablonosító, és ezzel a személyiséget romboló hatását. Valamint, szándékoltan, feledkezzünk el arról is, hogy az egyes gyermekek fejlődési tempója ismerten eltérő. Tekintve, hogy a gyermekek nem egymás klónjai, és nem is esztergapadon készülnek.

Az említett, „normális esetben” egyáltalán nem elhanyagolandó tényezők elhagyásával is azt láthatjuk, hogy a mai magyar oktatási rendszer elég erősen szegmentált, és szegregáló. Az ország egyes térségeiben korántsem egyforma, és még csak nem is feltétlenül összemérhető a gyermekek szociális háttere. Márpedig ott, ahol egy színes ceruzakészlet komoly beszerzési elszánás függvénye legfeljebb Balog cinizmusa mondathatja bárkivel, hogy a szülők gátolják a gyermek tanulását. Bár, akkor, ha a közmunkára küldött tinédzser, netán prostituált kisfelnőtt az egyedüli pénzkereső, még ez sem teljesen kizárható. Azonban a gondosan leszakított régiók nyomorsorban tengődő családjait tartani kizárólagos felelősnek pofátlanság, és legfeljebb az éhezést is rossz szokásnak tartó politikusok szerint lehet rendben levőnek tekinteni. A végeredmény azonban az, hogy a Rétvári-féle szemétség egyes rétegeket eleve kizárna még abból is, hogy legalább a gyermek kiemelhesse a fejét a posványból. Egész egyszerűen azért, mert a gyermeknek a tehetségétől, a képességeitől függetlenül csapná a kezére a gimnáziumok ajtaját.

Amit csak súlyosbíthat az, hogy valójában nem igazán beszélhetünk a közoktatásban tehetséggondozásról. Nem egyes iskolákban, egyes fanatikus tanárok vonzáskörzetében, hanem általában. Ez azonban azt jelenti, hogy a tehetséges gyermekek jelentős részének jó esélye van az „elkallódásra”. Ettől egyébként még akár boldogabb életük is lehet, mint az oligarcha csemetéinek. Azokhoz képest, akik esetleg semmivel nem tehetségesebbek mondjuk Rétvárinál, de a család extra órák sorát képes megfinanszírozni, és a gyermekkor szétzúzása árán akár egy diplomás senkit faragni a csemetéből. Aki parlamenti gombnyomogatónak persze még jó lehet ettől, de csak a nemzedékeken áthúzódó kontraszelekció felélesztésének tüneteként jár majd gimnáziumba, illetve később egyetemre. Ugyanakkor, ha a jelen politikai elit valamiben érdekelt, akkor ebben feltétlenül érdekelt. Ha ugyanis a valós képességek mentén lenne lehetőség a magasabb iskolai végzettséghez vezető út megnyitásában, akkor esetleg kiderülhet: egy szegény sorból beiskolázott csemete mögött esetleg fasorban sem lenne az oligarchia versenylova.

A megoldás? A heterogén bemenetei oldal miatt valójában nyitni kéne a kapukat és nem zárni. Ellenben a kapuk mögött keskeny folyosók útvesztőjét kialakítva. Ez még mindig nem zárná ki, hogy a szegény, de tehetséges gyermek, az irodalomból ismert esetekhez hasonlóan egyfajta belső korrepetítora legyen a gazdagabb társainak, de a képzésre kerülést nem zárná ki. S valószínűleg kialakítható olyan szűrőrendszer is, amely minden egyes rostálásnál csak a valóban tehetségest, szorgalmast, tanulni képest és hajlandót engedi tovább. A lemorzsolódókból pedig még mindig lehet nagyon kiváló kétkezi szakmunkás. Eltekintve a szülői durcától, maga a gyermek akár kiegyensúlyozottabb is lehet akkor, ha abban lehet jó, amihez van tehetsége. Ne adj’ Isten kedve.

Szemben a Rétvári-modellel, amely a bemeneti oldalon kiválogatná a versenycsikókat. Majd elérné azt, hogy „ha valaki jó eredménnyel elvégzi a gimnáziumot, borítékolni lehessen, hogy könnyedén diplomát szerez majd”. Ami nem más, mint a diploma kormányzati segédlettel végrehajtott gyorsított elinflálása.

Andrew_s
Comments on Facebook

2016. október 21., péntek

Papírok lejtmenete - 2012

Az írás eredetileg 2012-ben jelent meg az euroAstra oldalán. Ha még emlékszünk, akkortájt kezdődött a huzavona az azóta plágiumba-bukott köztársasági elnök, Schmitt Pál doktorijával. Egyfajta nyitányt adva az azt követő, és számos politikai szereplőnek kellemetlen perceket szerző, papíralapú adok-kapok elé. Ugyanakkor már javában zajlottak az ötletelések a végzettségek esetében legalább a látszatpresztízs megteremtése körül. Mely utóbbi viták már akkor is, és azóta is legtöbbször a politika gumicsontigényének kielégítését, illetve az oktatáspolitika alkalmatlanságának elfüggönyözését volt hivatva szolgálni. Ez túl sokat azóta sem változott.

Ahogy az a társadalmi tendencia sem, amely évszázadok során, szinte természetes folyamatként alakítja az egyes végzettségek, referenciák, papírok valós értékét. A 2012-es írás, noha utalt az akkori körülményekre, elsősorban az utóbbiról szólt. S szól a következőkben jelenleg is.

Papírok lejtmenete

A felsőoktatásban, de általában az iskolai oktatás során, szerzett végzettségek jelentősége változó. Például, változó lehet akár az egyes élethelyzetek során is. Mely utóbbiba a munkavállalási lehetőségektől kezdve sok minden belejátszhat. De változó a történelem során, a társadalmi körülmények változásainak függvényében is. S ebben nem kis részt vállal az oktatáspolitika éppen úgy, mint az egyes, végzettséget adó iskolák elfogadottsága, Mert ki ne tudna valamilyen rangsort állítani abban, hogy melyik iskola „papírja” ér többet, és melyik kevesebbet.

A nagyobb történelmi változások egyik jellemzője, hogy amikor a munkaerőpiacon túlkínálat jelenik meg az egyes végzettségi szinttel rendelkezőkből, akkor a tömegképzéssé váló adott képzés társadalmi értéke óhatatlanul inflálódik. Ez igaz a felsőoktatásra is, de megfigyelhető volt korábban a puszta írástudástól az érettségi bizonyítványig. De ez csak az egyik, gyakorlatilag szabványos folyamata a történelemnek. Mert szinte természetes igény, hogy amikor egy végzettségi szint nagyobb egzisztenciális biztonságot látszik nyújtani, akkor annak elérésére egy fokozottabb személyes törekvés irányul. Ez nagyobb távlatokban azt jelenti, hogy egyre többen fognak rendelkezni az adott szintű ismeretekkel, kompetenciákkal. Ezek társadalmi felára tehát csökken.

Ebbe a folyamatba lép be a politika, amikor például a munkaerő-, és oktatáspolitikai intézkedésekkel akár mesterséges kínálatot képes teremteni az egyes kompetenciák iránt. De ugyanezeken a politikai csatornákon keresztül akár a végzettségek inflálódását is gyorsítani képes. Ha ugyanis az egyes iskolai „papírok” társadalmi értékének csökkenését segíti elő, akkor az azok iránti igény szintén csökkenni fog. Ez lehet akár hasznos hatású is, ha egy nagyon specializált végzettség megszerzésének irányában jelentős társadalmi előítélet, pozitív várakozás hat, és ezért túlértékelt a kereslet. Vagy akkor is, ha valamely kompetencia után egy más irányú tervezettség előre láthatóan keresletteremtésre kerülne sor. Ha például egy iparág mesterséges felfuttatása tervezhető, és társadalmilag megfinanszírozható, akkor érdemes ezt megelőzően az ehhez szükséges szakemberek képzése. Ez azonban érthetően, csak évtizedes tervezések mentén értelmezhető, mert a legtöbb ilyen képzés ad hoc alapon nem megalapozható.

Ugyanakkor az is látszik a történelmi példák alapján, hogy ehhez elsősorban, évtizedeken átívelő oktatáspolitika, és természetesen foglalkoztatáspolitika lenne szükséges. Ami, tekintve a társadalmi és technológiai fejlődést korántsem jelenti azt, hogy az előbb említett képzési infláció ne folyna folyamatosan. Még akkor is, ha esetleg egyes fokozatok nevei évezredeket is ívelnének át. Mert aligha lenne vitatható, hogy Platón Akadémiája, és a jelenkorok akadémiái jelentős eltéréseket mutatnak. De ez igaz lenne akkor is, ha a nagy múltú egyetemek múltját, és jelenét vetnénk össze. Ez alighanem olyan természetes állapota az iskolák fejlődésének, amit lehet elítélni, vagy elfogadni. Kinek-kinek vérmérséklete szerint. Ami hiba lehet az az, hogy olyan politikai beavatkozások következnek be, melyek egyoldalúan, csak az iskolarendszeren belül okoznak változást. Például, amikor politikai gesztus gyanánt elmozdul egy képzési forma a tömegképzés felé, de erre a munkaerő-piaci folyamatok oldalán nincs felkészítve a társadalom. Ilyenkor olyan láncreakció indulhat be, ami tovább erősíti a folyamatot. Mert a munkát nem találók valamilyen formában az oktatás felé „menekülhetnek”, vagy akár a politika ebbe az irányba menekítheti a pályakezdő munkanélkülieket. Ezzel egyes képzési állapotokban mesterségesen is olyan mértékben duzzadhat fel a képzettek száma, mely szinten és számban nem foglalkoztathatók. Miközben társadalmilag is finanszírozhatatlanná válhat a mesterségesen kialakított szinten.

Így a kezdetben népszerűnek tekinthető intézkedés a visszájára fordulhat, és a meggondolatlan oktatáspolitikai beavatkozások csak sokkal nagyobb erőfeszítéssel korrigálható. Miközben a megfinanszírozhatósági korlát könnyen vezethet oda, hogy a képzés valamilyen formában kasztosodik. Mert óhatatlanul azok számára jelent az „önerős” finanszírozás kisebb problémát, akinek családja ki tudja fizetni a társadalmi erőforrásoktól függetlenül az iskoláztatási költségeket. Ez az a folyamat, amit jelenleg [2012!] is tapasztalhatunk. Egyfajta lejtspirált okozva. Óhatatlanul fajsúlytalanná téve számos végzettséget, melybe csak beleerősíthetnek azok az események, melyek a napi politika eszközeivé teszik a végzettségek megszerzése körüli csatározásokat.

Simay Endre István
Comments on Facebook

2016. október 19., szerda

Lázár Kádár-talanítana

A magyar hivatalos köztájékoztatásért felelős intézmény még tegnap repítette szerte azt a hírt, ami alapján Lázár János összevonta a szemöldökét. Szinte természetes, hogy nem a kialakuló személyi kultusz, a korruptokrácia, vagy valami hasonló miatt. Ellenben alighanem erősebben kezdte zavarni a szépérzékét, hogy a rendszerváltás feudális leépítését a Kádár-nosztalgia egyfajta erősödése kíséri.

Lázár alaphipotézisként állította fel, hogy „huszonhat évvel a rendszerváltás után erős kisebbségben vannak azok, akik Kádár Jánost, a Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) egykori főtitkárát egy köztörvényes gyilkosnak tartják”. Mellyel nyilvánvaló üzenetként helyezte Kádár Jánost a köztörvényes vádlottak padján. Zárógondolatként ráerősítve: „Kádár János bűnei - ahogyan a náci bűnök sem - nem évülhetnek el soha”. Amivel különben helyből magasra ugorva csapta agyon az a saját korábbi érvét, hogy a borzasztóságok egyike a kádár-korszak körülményeinek, illetve Kádár szerepének relativizálása. Ha ugyanis a nemzeti főkaparnok ex katedra hoz ítéletet, akkor ő maga sem tesz mást, mint felértékeli Kádár ténykedésének büntetendőségét. Alkalmasint a legnagyobb jelenkori tanítvány, Orbán Viktor ténykedésével szemben. A Fidesz környékén ugyanis igen erős jelei vannak a személyi kultusznak, és a diktatúrára hajazó ténykedések sem túl ritkák.

Ugyanakkor sok szempontból érthető a rendszerváltást megelőző korszak iránti nosztalgia. Lehet, hogy sok évet kellett várni egy Trabantra, de nem okozott gondot eljutni a Balatonhoz. Technikailag talán ma sem, de anyagilag egyre több embernek okozna gondot egy két hetes nyaralás. Lehet, hogy az ország sok-sok hitelt vett fel a nemzetközi pénzpiacon, de ebből nem Kádár sufnija mellett épült stadion. A pártkádereknek kétségtelenül sok látszatkiváltság járt, de ezekről mindenki tudta, hogy jórészt tényleg csak optikai látszatfrissítések. A néhány valós előny pedig egy olyan jól definiált kört alkotott, amelyet sokan elfogadtak a rendszer részeként. Leginkább azért, mert a mindenki által látható olló nem nyílt túl nagyra. Ellentétben Orbán kedvenc gázszerelője, illetve a szabolcsi közmunkás közt tátongó szakadékkal. Az 1970-es, illetve 1980-as évekre pedig azért már egy igen erős konszolidációs állapot volt jellemző. Kialakult, és végső soron általánosságban betartható játékszabályokkal.

Cserébe lehet, hogy nem túl erős, de bárki számára elérhető egészségügyet, általános, és átlagos bért nyújtó foglalkoztatást biztosított a rendszer. Olyan oktatásüggyel, amit lehet ugyan sok kritikával illetni, de az említett években már nagyon gyenge szegregációs hatással volt terhes. Nem a szólamok, hanem a hétköznapokban megélt valóság szintjén. Annak ez elég jelentős előny-csomag, aki ma az említett ollót látja, az oktatás- és egészségügy lerohadását tapasztalja, illetve a közmunka frontján, vagy ott sem, próbálkozhat az éhenhalás elkerülésével. Különösen annak fényében, hogy a kormányzat kifejezett arroganciával viseltetik a szegények, a kisebbségek, a bármi okból elesettek irányában. Lázár kimennyitkapar Jánost is beleértve a cinikus akarnokok táborába. Olyan körülmények között, amikor maga a kormányfő sem igazán lenne sehol sem, ha nélkülözte volna a most annyira szidott Kádár-korszak előnyeit.

Abban az esetben ugyanis, ha nincs az a fajta oktatási és a kiemelkedést is támogató rendszer, ami volt, akkor ma Orbánnak aligha tapsolnának. Ellenben minden reggel hangos: „Jó reggelt nagyságos úr!” kiáltással segíthetné be az autójába a helyiérdekű Döbrögit. Természetesen tudomásul vehetjük azt is, ha a Kádár-korszak bűneként értékeli Lázár azt, hogy Orbánt hozzásegítették egy diplomához, illetve a politikai karrierhez. Bár ettől még nem lenne Kádár köztörvényes gyilkos. Pusztán erősen felelőtlen. Ám a minisztrelnökségi miniszter aligha erre gondolhatott. Valószínűbb, hogy 1956 jegyében próbált meg egy kis életet lehelni az MSZMP emlékét gyűlölő pilácsba. Ahogy három éve Orbán is elővakarta a komcsikártyát. Elfeledkezve néhány apróságról. Melyek egyike az, hogy a Kádár-korszak, már csak biológiai okokból is, egyre kevesebb embernek juttatja az eszébe 1956-ot. A családi legendáriumok pedig éppen úgy torzíthatnak, ahogy az Orbán képével ékes történelemkönyvek. A következő generációk számára egyre halványabb a Rákosi korszak, illetve a korai kádárizmus, miközben ráérnek gondolkodni pár egyéb dolgon. Akár 1956 kapcsán is. Amely idealista hősöket éppen úgy fel tudott mutatni, mint köztörvényes gyilkosokat. S az utóbbiakat sem csak az egyik oldalon.

De akár meg is érthetjük Lázárt. Mert Kádár emlegetése, és legalább szóbeli kriminalizálása még mindig lehet vonzóbb, mint belenézni a kormányzati tükörbe. Már csak azért is, mert lehet, hogy akkor Kádár, vagy inkább Rákosi sziluettje is felsejlene a kormánytagok felett.

Andrew_s
Comments on Facebook